สัญลักษณ์โรงเรียน

                            สีประจำโรงเรียน  คือ  สีน้ำเงิน – เหลือง

                            สีน้ำเงิน  คือ ความดี                  

                                                                         สีเหลือง คือ ปัญญา