คณะผู้บริหาร

นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา