คณะผู้บริหาร

นายปรีชา ปานนุ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา