ปฐมวัย

นางสุดใจ คงนุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2