ผู้บริหาร

นายปรีชา ปานนุ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/07/2015
ปรับปรุง 05/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 128390
Page Views 145898
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
2 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
5 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
7 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
9 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
10 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
11 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
12 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
13 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
14 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
15 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
18 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
25 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
30 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
33 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
34 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
35 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
40 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
45 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
47 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
49 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
55 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
58 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
61 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
62 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
72 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
74 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
93 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
94 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
96 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
97 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
100 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
103 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
104 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
111 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
112 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
114 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
116 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
120 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
123 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
127 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
131 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
133 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
144 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
145 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
149 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
150 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
154 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
155 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
162 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
167 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
168 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
169 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
186 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
187 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
188 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
191 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
192 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
193 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
195 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
198 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
206 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
216 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
222 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
272 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
273 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
274 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
275 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
276 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436